Новости

ШАПАТ ПАНОНСКОГ МОРА, ЗВУЦИ ГИТАРА И ЧАЈЈош једном се уз програм ЧАЈ У 8  тако лако и тако лепо путовало уз звуке гитара, уз ритам Ђанговoг gipsy jazz-a, уз ауторске композиције Јовице Јолета Панића које су управо на том трагу. Путовало се и бродило уз Јолетове слике, уоквирене појасевима за спасавање, као порука да морамо сачувати своје душе, себе, једни друге, Ослушкивао се шапат Панонског мора и шапат душе. Вредело је!