Новости

ВИРТУАЛНА РУМАУ циљу промоције и заштите културног наслеђа општине Рума, у рад је пуштен сајт Виртуална Рума, чију је израду финансирао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама средствима из буџета АП Војводине. Предност новог доба јесу и нове технологије, које свакоме омогућавају лакши приступ у богато културно наслеђе, па су тако на сајту www.virtualna-ruma.rs  презентована покретна и непокретна културна добра и нематеријално наслеђе општине Рума. Презентација je урађена по свим стандардима графичких приказа у оквиру веб презентације и између осталог израђена је и вуртуална тура установа културе: Завичајног музеја, Градске библиотеке и Културног центра, као и промо филм Е-Култ Рума.

Из Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама су поручили да ће и убудуће подржавати овакве пројекте, који имају за циљ што више дигитализованог материјала. Средства за пројекат "Виртуална Рума" , обезбедио је Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама из буџета Аутономне покрајине Војводина