Музика

 ЧАЈ  У 8 - КОНЦЕРТ

ЧАЈ У 8 - КОНЦЕРТ "СРБИЈА НАС СПАЈА"


09.11. - 09.11.2022

Улаз је бесплатан

Среда 9. новембар 2022. 
Велики хол у 20 часова
ЧАЈ У 8
"СРБИЈА НАС СПАЈА"

Концерт соло песама за глас и клавир
Агота Виткаи - Кучера (сопран) и Јелена Симоновић - Ковачевић (клавир ...
Среда 9. новембар 2022. 
Велики хол у 20 часова
ЧАЈ У 8
"СРБИЈА НАС СПАЈА"

Концерт соло песама за глас и клавир
Агота Виткаи - Кучера (сопран) и Јелена Симоновић - Ковачевић (клавир)
Улаз је слoбодан
Музичко наслеђе Србије пружа изузетно разноврсне могућности за уметничка страживања, нарочито она која у свом фокусу имају и говорне или певане језике на којима су истакнути представници нашег народа, али и припадници националних мањина, поносно годинама стварали.Управо такво уметничко истраживање су спровелеАгота Виткаи-Кучера и Јелена Симоновић-Ковачевић, састављајући концертни програм од дела писаних на српском, али и језицима националних мањина, које живе у нашој земљи. Ове уметнице су својим истраживањем обухватиле корпус остварења у опсегу од раног 19. века и настанка српске музике са активностима Јосифа Шлезингера, преко периода сазревања, оличеном у делима Јосифа Маринковића и Стевана Стојановића Мокрањца, односно Ђорђа Енескуа и Микулаша Шнајдер-Трнавског, те узбудљивих међуратних година пуних музичких изненађења које представљају Петар Коњовић, Милоје Милојевић, Марко Тајчевић, Панчо Владигеров, Ђула Виткаи и Пал Абрахам, све до стваралаштва великана савремене музике као што су Рудолф Бручи, Иван Ковач, Манос Хадзидакис, Тодор Скаловски, Ерне Кираљ, Славко Шуклар и Зоран Мулић.